KHORASON ROAD Railway Station (KRND)

Station Name:- KHORASON ROAD

Station Code:- KRND

Latitude:- 26.0888954

Longitude:- 82.8658728

Total Passing Trains:- 22

KHORASON ROAD RAILWAY STATIONS (KRND) PASSING TRAINS
11054 AMH-LTT EXPRESS
Arrival:- 06:06
Halt:- 2 minute(s)
train no. 11054 Departure:- 06:08
Station No.:- 3
AZAMGARH to LOKMANYATILAK
Runs On:- Fri
11055 GODAN EXPRESS
Arrival:- 15:16
Halt:- 2 minute(s)
train no. 11055 Departure:- 15:18
Station No.:- 16
LOKMANYATILAK to GORAKHPUR
Runs On:- Mon Wed Fri Sun
11056 GODAN EXPRESS
Arrival:- 11:08
Halt:- 2 minute(s)
train no. 11056 Departure:- 11:10
Station No.:- 8
GORAKHPUR to LOKMANYATILAK
Runs On:- Tue Wed Fri Sun
11059 CHHAPRA EXPRESS
Arrival:- 15:16
Halt:- 2 minute(s)
train no. 11059 Departure:- 15:18
Station No.:- 15
LOKMANYATILAK to CHHAPRA
Runs On:- Tue Thu Sat
11060 CPR LTT EXPRESS
Arrival:- 11:08
Halt:- 2 minute(s)
train no. 11060 Departure:- 11:10
Station No.:- 10
CHHAPRA to LOKMANYATILAK
Runs On:- Mon Thu Sat
12225 KAIFIAT EXP
Arrival:- 17:03
Halt:- 2 minute(s)
train no. 12225 Departure:- 17:05
Station No.:- 2
AZAMGARH to DELHI
Runs On:- Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
12226 KAIFIAT EXP
Arrival:- 08:46
Halt:- 2 minute(s)
train no. 12226 Departure:- 08:48
Station No.:- 14
DELHI to AZAMGARH
Runs On:- Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
13509 ASANSOL-GONDA WKLY EX
Arrival:- 07:24
Halt:- 2 minute(s)
train no. 13509 Departure:- 07:26
Station No.:- 16
ASANSOL JN to GONDA JN
Runs On:- Tue
13510 GD-ASN WKLY EXP.
Arrival:- 21:16
Halt:- 2 minute(s)
train no. 13510 Departure:- 21:18
Station No.:- 7
GONDA JN to ASANSOL JN
Runs On:- Wed
14649 SARYU YAMUNA EXP
Arrival:- 19:23
Halt:- 2 minute(s)
train no. 14649 Departure:- 19:25
Station No.:- 27
JAYNAGAR to AMRITSAR JN
Runs On:- Tue Fri Sun
14650 SARYUYAMUNA EXP
Arrival:- 11:54
Halt:- 2 minute(s)
train no. 14650 Departure:- 11:56
Station No.:- 35
AMRITSAR JN to JAYNAGAR
Runs On:- Mon Wed Sat
18191 CHHAPRA-CPA EXP
Arrival:- 23:50
Halt:- 2 minute(s)
train no. 18191 Departure:- 23:52
Station No.:- 17
CHHAPRA to FARRUKHABAD
Runs On:- Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
18192 CPA-CPR EXP
Arrival:- 02:36
Halt:- 2 minute(s)
train no. 18192 Departure:- 02:38
Station No.:- 17
FARRUKHABAD to CHHAPRA
Runs On:- Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
19165 SABARMATI EXP
Arrival:- 07:31
Halt:- 2 minute(s)
train no. 19165 Departure:- 07:33
Station No.:- 55
AHMEDABAD JN to DARBHANGA JN
Runs On:- Wed Fri Sun
19166 SABARMATI EXP
Arrival:- 15:11
Halt:- 2 minute(s)
train no. 19166 Departure:- 15:13
Station No.:- 18
DARBHANGA JN to AHMEDABAD JN
Runs On:- Mon Wed Sat
55137 BUI - SHG PASSENGER
Arrival:- 10:08
Halt:- 2 minute(s)
train no. 55137 Departure:- 10:10
Station No.:- 23
BALLIA to SHAHGANJ JN
Runs On:- Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
55138 SHG - BUI PASSENGER
Arrival:- 06:39
Halt:- 2 minute(s)
train no. 55138 Departure:- 06:41
Station No.:- 4
SHAHGANJ JN to BALLIA
Runs On:- Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
55139 BUI- SHG PASSENGER
Arrival:- 21:21
Halt:- 2 minute(s)
train no. 55139 Departure:- 21:23
Station No.:- 23
BALLIA to SHAHGANJ JN
Runs On:- Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
55140 SHG - BUI PASSENGER
Arrival:- 15:56
Halt:- 2 minute(s)
train no. 55140 Departure:- 15:58
Station No.:- 4
SHAHGANJ JN to BALLIA
Runs On:- Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
55163 SHG-MAU-ARJ PASSENGER
Arrival:- 00:23
Halt:- 2 minute(s)
train no. 55163 Departure:- 00:25
Station No.:- 4
SHAHGANJ JN to AUNRIHAR JN
Runs On:- Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
55164 ARJ-MAU-SHG PASSENGER
Arrival:- 03:51
Halt:- 2 minute(s)
train no. 55164 Departure:- 03:53
Station No.:- 21
AUNRIHAR JN to SHAHGANJ JN
Runs On:- Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun